beyogafull

 

Human Givens Counseling

Wat is de kracht van Human Givens Coaching?

Human Givens therapie biedt snelle, oplossingsgerichte en praktische hulp bij mentale en emotionele problemen zoals: stress, angststoornissen, woede, depressie, traumaverwerking, posttraumatischestress (PTSS), verslaving, communicatie problemen, examenvrees etc. In mijn werk met zwangeren, kan Human Givens ook ingezet worden om angsten en onzekerheden omtrent de bevalling aan te pakken, net als vervelende bevallingservaring(en) uit het verleden.

Hoe het werkt?

Positieve patronen worden verdiept en onbehulpzame patronen worden doorbroken waardoor langdurige 'praat-therapie' overbodig is. Wij werken gemiddeld in 4 - 6 sessies. In coaching trajecten kan op deze manier snel en diep gewerkt worden om gewenste doelen te behalen en successen te realiseren. Met Human Givens therapie kunnen cliënten snel geholpen worden met uiteenlopende emotionele- en gedragsproblemen en, waar nodig, snel en effectief specifieke vaardigheden te oefenen of aan te leren.

Met deze aanpak, pak je direct de oorzaak van het probleem of klacht aan. De belemmerende emotie die schuil gaat achter het ongewenste gedrag, 'foutieve' waarneming of denkpatroon. Door het bijwonen van een aantal Human Givens sessieis, is de cliënt zelf in staat om in zijn natuurlijke emotionele behoeften te voorzien en zijn leven weer op de rit te krijgen en te houden.

Human Givens Praktisch en oplossingsgericht

Stress, depressie, woede en ander geestelijk ongemak zijn het onvermijdelijke resultaat van onvervulde behoeften, disbalans of disharmonie met de omgeving. Als mensen vastlopen in het leven wordt het snelst blijvend resultaat geboekt in coaching en therapie door hier op in te spelen.

  • De Human Givens benadering is altijd praktisch en oplossingsgericht. Problemen die in het coachingsproces naar voren komen, worden van meet af aan in overleg met de cliënt vertaald naar concrete doelstellingen.
  • Lichamelijke ontspanning verbetert de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft en optimaliseert het denkvermogen. Als iemand worstelt met storende gedrags- en denkpatronen, is het van belang om de balans tussen het 'rationele brein' en het emotiesysteem te herstellen.
  • Kosten:
  • 1e sessie € 125,00, duur 90 minuten - inclusief intake
  • Vervolg sessies € 100,00 duur 75 minuten
  • Maximaal aantal sessies: tussen 4 en 6 (snel en effectief)

Wil je meer weten over Human Givens, de achtergronden, de oprichters, de filosofie, de onderzoeken en nog veel meer? Kijk dan hier

Meer info ook te vinden op de site van de Vereniging Human Givens Nederland: Kijk dan hier 


Uitgangspunten Human Givens

Dit zijn de uitgangspunten van Human Givens en de redenen waarom het zo krachtig en snel werkt: (zie ook Human Givens Nederland )

  • Emotionele behoeften. Ieder mens wordt geboren met een genetisch gestuurd ‘innerlijk navigatiesysteem’ - patronen die vanaf de geboorte instinctief herkend en ingevuld worden in relatie tot de omgeving en anderen. Deze patronen manifesteren zich als fysieke en emotionele behoeften, zoals de behoefte aan veiligheid, autonomie (controle over het eigen leven), aandacht, waardering, emotionele binding (vriendschap, intimiteit, vertrouwen), deel uitmaken van een gemeenschap, uitdaging, ruimte voor zelfontplooiing en zingeving.
  • Middelen en vermogens. We beschikken allemaal over aangeboren middelen en vermogens om in deze behoeften te voorzien. De mate waarin we hierin slagen, is bepalend voor onze mentale gezondheid. We beschikken hiertoe onder andere over ons geheugen, logisch denkvermogen, associatief denkvermogen, zelfreflectie, verbeelding, empathie, emoties en het vermogen te dromen.
  • Emoties gaan vooraf aan gedrag. In de westerse wetenschap is pas sinds kort bekend dat gedachten vaak ontspruiten aan ons emotionele brein voordat ons denkende brein ze oppikt, en niet andersom.
  • Dromen. Ons vermogen te dromen houdt ons geestelijk gezond. Tijdens de REM slaap zijn onze hersenen het theater waarin dromen worden verbeeld. Het vermogen tot dromen houdt onze weerbaarheid in stand.

Als we deze natuurlijke uitgangspunten - de 'Human Givens' - in acht nemen, dan voelen we ons emotioneel en mentaal gezond!CONTACT

Beata de Leeuw - Wysocka

Bij Caroll's Trainingcentrum

Fazantenkamp 360

3607 XB  Maarssen(broek)

06-44060186

namaste@beyogafull.nl

KvK 30 267 184


Be happy beyogafull

BeYogafull biedt yoga voor iedereen.
Alle niveau's en alle leeftijden.

Heerlijk ontspannende massages, maar ook persoonlijke coachings-
trajecten en inspirerende cursussen.
Bekijk het lesrooster  

Aanmelden

 

 


VOLG ONS 

 

VYN purple png24